Přání a stížnosti

Se stížnostmi, návrhy apod. se prosím obracejte přímo na vedoucí provozoven, jejich zástupce, nebo vedoucí směn.

V případě, že se rozhodntete pro písemné vyjádření stížnosti, přání apod., pište na e-mailovou adresu:
gastroterra@seznam.cz