Přání a stížnosti

Se stížnostmi, návrhy apod. se prosím obracejte přímo na vedoucí provozoven, jejich zástupce, nebo vedoucí směn.

Pro zjednodušené navázání a urychlení kontaktu jsou vedoucí jídelen, vedoucí směn, případně jejich zástupci označeni jmenovkou s uvedením funkce.

V případě, že se rozhodntete pro písemné vyjádření stížnosti, přání apod., pište na e-mailovou adresu:
gastroterra@seznam.cz